O nás ...

banska bystrica

Spoločnosť ATOPO spol. s r.o. vznikla v roku 2003 s cieľom podnikať v oblasti mapovania rozsiahlych území, vytvárania máp, poskytovania geodetických služieb a služieb v oblasti geografických informačných systémov.

V počiatočnom období sa spoločnosť zameriavala na topografické mapovanie z územia Slovenska, ktorého podstatnou črtou bolo a je komplexnosť, úplnosť, vernosť a presnosť. Požiadavky zákazníkov a obchodných partnerov profilovali spoločnosť ATOPO do pozície technologicky aj obchodne spoľahlivého partnera s potenciálom ďalšieho rozvoja.

V súčasnosti sa spoločnosť aj naďalej zaoberá mapovaním územia Slovenska avšak v poslednom období významne rozšírila svoje portfólio služieb o kartografické a geodetické služby.

Technologické zázemie, kvalifikovaný a flexibilný personál je predpokladom pre poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodnotou a priaznivou cenou.